Blodfortynnende medisin og operasjoner

Hvis man bruker blodfortynnende medisin på grunn av atrieflimmer, kan man følge retningslinjene nedenfor i forbindelse med operasjoner og inngrep:

Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana

  • Siste tablett tas 48 timer før operasjonstidspunktet (lengre pause kan være nødvendig hos pasienter som bruker Pradaxa og har redusert nyrefunksjon).
  • Ved små inngrep er det vanligvis tilstrekkelig med 24 timer fra siste tablett til operasjonstidspunktet.
  • Legen som opererer tar stilling til når den blodfortynnende behandlingen kan gjenopptas, vanligvis 1-3 dager etter operasjonen. I noen tilfeller velger legen å gi blodfortynnende sprøyter de første dagene etter operasjonen i stedet for tabletter.

Marevan

  • Marevan tas ikke de to siste dagene før operasjonsdagen.
  • Marevan kan vanligvis startes igjen allerede om kvelden operasjonsdagen, dette tar legen stilling til. I noen tilfeller velger legen å gi blodfortynnende sprøyter de første dagene etter operasjonen i stedet for Marevan.
  • NB! Hos pasienter som har mekanisk hjerteventil gjelder spesielle regler, og i disse tilfeller bør spesialist vurdere hvordan Marevanbehandlingen skal håndteres.