Intervalltrening er gunstig ved atrieflimmer

Forskerne Vegard Malmo og Jan Pål Loennechen og medarbeidere i Trondheim har undersøkt effekten av intervalltrening hos pasienter med atrieflimmer i et forskningsprosjekt.

51 pasienter med atrieflimmer deltok, der de fleste hadde episodisk atrieflimmer (atrieflimmer som kom og gikk). 26 av dem gjennomgikk et intervalltreningsprogram som varte i 12 uker, mens de andre 25 pasientene fortsatte sin vanlige fysiske aktivitet.

Pasientene som hadde gjennomført intervalltrening hadde mindre atrieflimmer etter treningsperioden enn de som ikke hadde hatt intervalltrening. I tillegg kom de i bedre form, hadde færre symptomer fra sin atrieflimmer og opplevde bedre livskvalitet.

Prosjektet viser at intervalltrening har gunstige effekter også hos pasienter med atrieflimmer.

Resultatene fra forskningsprosjektet er publisert i det anerkjente hjertetidsskriftet Circulation.