Bør alle over 65 år «screenes» for atrieflimmer?

Hver tredje person som har atrieflimmer er ikke klar over at de har det, og kan derfor uvitende ha økt risiko for hjerneslag. Hvert år er det dessverre mange som får påvist atrieflimmer først når de legges inn på sykehus med et hjerneslag.

Det er derfor naturlig å tenke at man bør «screene» befolkningen for atrieflimmer, det vil si at man systematisk leter etter atrieflimmer. Hvis man påviser atrieflimmer kan man da forebygge hjerneslag ved å gi blodfortynnende medisin.

En stor gruppe forskere fra hele verden som samarbeider i det såkalte «AF-SCREEN»-konsortiet har nettopp publisert artikkelen «Screening for Atrial Fibrillation» i det prestisjetunge hjertetidsskriftet Circulation. I artikkelen beskrives i detalj den kunnskap som finnes på feltet, og det gis forslag om hvordan screening kan gjøres.

Det er særlig aktuelt å «screene» personer over 65 år som også har andre risikofaktorer for hjerneslag, slik som høyt blodtrykk, sukkersyke, hjertesvikt, annen blodåresykdom eller tidligere hjerneslag.

Hvilken screening-metode som er mest hensiktsmessig er foreløpig ikke avklart, og det pågår forskning for å avklare dette nærmere.

Trygve Berge liten
Lege og stipendiat Trygve Berge

De norske representantene i AF-SCREEN-konsortiet er lege og stipendiat Trygve Berge, forsker Ingrid E. Christophersen og professor Arnljot Tveit ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus og Universitetet i Oslo, samt professor Maja-Lisa Løchen ved Universitetet i Tromsø.

Trygve Berge og medarbeidere gjennomfører nå et stort forskningsprosjekt der de undersøker nytten av å screene 65-åringer med «tommel-EKG», der deltagerne selv tar EKG morgen og kveld i 2 uker. Prosjektet er en del av Akershus Hjerteundersøkelse 1950.