Tungpustethet etter elektrokonvertering

Elektrokonvertering av atrieflimmer eller atrieflutter er ansett som en svært trygg medisinsk prosedyre, med få komplikasjoner.

En sjelden gang opplever pasienter tungpustethet etter elektrokonvertering, som typisk kommer om ettermiddagen etter at de er kommet hjem fra sykehuset, eller i det man legger seg for å sove på kvelden.

Slik tungpustethet kan skyldes forbigående «hjertestølhet» etter det elektriske støtet, med påvirkning av hjertets sammentrekningsmønster. Av og til kan man i slike tilfeller se tegn til lungestuvning (vann på lungene) hvis man tar røntgenbilde av lungene.

Det er særlig pasienter med kjent hjertesvikt som opplever dette fenomenet, men det kan også forekomme ved diabetes (sukkersyke) eller ved høy alder. Pasienter som har høy hjertefrekvens under atrieflimmer før elektrokonverteringen, og får lav hjertefrekvens etter elektrokonverteringen, kan også være mer utsatt.

Noen pasienter kan ha hjertesvikt uten at det er kjent, og av den grunn vil man vanligvis gjøre en ultralydundersøkelse av hjertet før elektrokonvertering for å se etter tegn til svekket hjertemuskel eller andre forhold som kan ha betydning for konverteringen.

Vanligvis vil slik tungpustethet gå over av seg selv i løpet av et døgn uten spesiell behandling, men ved plagsomme symptomer kan det være nødvendig med innleggelse i sykehus for medisinsk behandling.

Hvis man opplever tungpustethet etter elektrokonvertering bør man ta kontakt med sykehuset der man fikk gjort elektrokonverteringen, for å få råd om hva man skal gjøre.