Stort nasjonalt forskningsprosjekt om atrieflimmer og trening starter i 2021

En rekke forskere i forskningsnettverket Norwegian Atrial Fibrillation Research Network (afib.no) har gått sammen om å starte The Norwegian EXercise and Atrial Fibrillation Study (NEXAF), som tar for seg viktige forskningsspørsmål knyttet til trening og atrieflimmer. Prosjektet starter i 2021 og har tre deler:

  • Del 1 skal undersøke effektene av en 12-måneders treningsperiode hos atrieflimmerpasienter. Denne delen ledes av forsker Bjarne Martens Nes, K.G. Jebsen Center of Excellent Research Group (CERG), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, i samarbeid med flere andre forskere i afib.no.
  • Del 2 skal undersøke effekter av redusert treningsintensitet (detraining), og mekanismer for atrieflimmer hos utholdenhetsutøvere med atrieflimmer. Denne delen ledes av forsker Marius Myrstad, Bærum sykehus, i samarbeid med forskere fra CERG i Trondheim, Baker Heart and Diabetes Institute i Melbourne, Australia og Leuven University Hospital i Leuven, Belgia.
  • Del 3 er en befolkningsundersøkelse av fysisk aktivitet og langsiktige resultater hos pasienter med atrieflimmer, ledet av forsker Bente Morseth, Norges arktiske universitet, Tromsø.

NEXAF prosjektet har blitt tildelt forskningsmidler både fra Norges Forskningsråd, Helse Nord, Helse Midt-Norge og Nasjonalforeningen for folkehelsen.