Marevan eller nye blodfortynnende medisiner ved atrieflimmer?

I mange tiår har Marevan vært den beste medisinen til å beskytte mot hjerneslag ved atrieflimmer.

Fire nye blodfortynnende medisiner er nå i bruk

De siste årene har det kommet 4 nye blodfortynnende medisiner (Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® og Lixiana®) som er like effektive som Marevan. Fordelen med disse er at de kan tas med fast daglig dose, og man behøver ikke måle INR slik man gjør når man bruker Marevan. De fleste pasienter som starter med blodfortynnende på grunn av atrieflimmer i dag får en av de nye blodfortynnende medisinene nevnt over.

Hva med de som har brukt Marevan lenge og har stabile INR-verdier?

Hittil har mange spesialister latt disse pasientene fortsette med Marevan, fordi man ville lære de nye blodfortynnende medisinene bedre å kjenne før man skifter ut Marevan.

Nå regner de fleste med at vi har nok kunnskap om de nye blodfortynnende medisinene til å bytte ut Marevan også hos pasienter som har brukt Marevan lenge. En fordel med de nye blodfortynnende medisinene er at de gir lavere risiko for hjerneblødning enn Marevan.

Noen må fortsette med Marevan

Ikke alle kan erstatte Marevan med nye blodfortynnende medisiner. Pasienter som har mekanisk hjerteventil må fortsette med Marevan. Hos disse pasientene gir ikke de nye midlene tilstrekkelig beskyttelse mot blodpropp.