Resultater fra «strokestop»-studien presentert

Under European Heart Rhythm Association (EHRA)-kongressen som i år ble arrangert digitalt 23.-25. april, la forsker Emma Svennberg fra Stockholm fram resultatene fra den store Strokestop-studien. De viste at screening for atrieflimmer kan redusere risikoen for hjerneslag blant 75-76-åringer.

I denne studien ble nesten 14 000 personer med alder 75-76 år i Stockholm og Halland i Sverige invitert til en screening-undersøkelse som innebar at de selv skulle ta tommel-EKG morgen og kveld i to uker. En like stor gruppe personer ble definert som «kontrollgruppe» og fikk ikke tilbud om slik screening.

Av de snaut 14 000 som ble invitert til screening, var det bare halvparten som takket ja. Hos disse oppdaget man at 218 (3 %) hadde atrieflimmer uten å vite om det. I tillegg var det mange med kjent atrieflimmer som ikke brukte blodfortynnende medisin. Både disse og de som fikk oppdaget atrieflimmer i screeningen fikk tilbud om blodfortynnende medisin, og alle personene er deretter blitt fulgt opp i opptil 8 år.

Lege og forsker Trygve Berge

Resultatene av denne studien er altså nå kommet, og de viser at man ved screening og blodfortynnende medisin fikk en «nettogevinst» i favør av screening når det gjelder risiko for hjerneslag og død selv når en tok hensyn til blødninger. Gevinsten var imidlertid ikke så stor, så det er fortsatt ikke helt avklart om det er regningssvarende å gjøre befolkningsscreening for atrieflimmer i denne aldersgruppen.

Det pågår nå en stor ny studie i Sverige, Strokestop II, som kan hjelpe til å besvare dette spørsmålet. I Norge har lege og forsker Trygve Berge gjort et lignende screeningprosjekt blant deltagerne i Akershus hjerteundersøkelse 1950. Denne undersøkelsen ble gjennomført da deltagerne var 65 år, altså 10 år yngre enn i de svenske studiene.