Atrieflutter – atrieflimmerens «snille fetter»

Ved typisk atrieflutter slår forkamrene helt regelmessig, vanligvis med omkring 300 slag i minuttet. Ofte ledes hvert annet slag fra forkamrene til hovedkamrene, og da får man en helt regelmessig puls på 150 slag i minuttet.

Av og til kan imidlertid impulsene fra forkamrene overledes uregelmessig, og da får man uregelmessig puls på en måte som ligner atrieflimmer. Det gjør at det av og til kan være vanskelig å skille de to, men et godt EKG under anfall gir fasiten.

190430 Hjerte med atrieflutter

Mens atrieflimmer vanligvis oppstår i venstre forkammer, skyldes typisk atrieflutter en sirkelstrøm (flutterkrets) i høyre forkammer. Det er som regel enkelt å gjøre ablasjon mot atrieflutter ved å manøvrere ledninger via blodårene fra lysken til høyre forkammer, og «brenne» et lite arr der for å bryte flutterkretsen. Mer enn 90 % av de som behandles med ablasjon for typisk atrieflutter oppnår et godt og varig resultat, det vil si at atrieflutteren er borte for resten av livet.

Ellers er behandlingen ganske lik den som gis for atrieflimmer, blant annet gir man blodfortynnende behandling etter de samme retningslinjer. Elektrokonvertering kan i de aller fleste tilfeller stoppe en pågående atrieflutter, der en liten mengde strøm ofte er tilstrekkelig.

Fordi det er så gode resultater av ablasjon mot atrieflutter vil man som hovedregel anbefale ablasjon til pasienter der man har dokumentert 2 eller flere episoder med atrieflutter.