Om

atrieflimmer.no er et uavhengig nettsted med informasjon om atrieflimmer, først og fremst beregnet på pasienter og andre interesserte. Bakgrunnen for opprettelsen av nettstedet er at mange pasienter ønsker å lese om atrieflimmer på internett, men synes det er vanskelig å se hvilke kilder som er pålitelige.

atrieflimmer.no er kun til informasjon, og gir ikke mulighet for dialog med nettstedets eier, ei heller mulighet for individuelle behandlingsråd. Bruk av nettstedet må ikke erstatte legekontakt.

atrieflimmer.no eies og drives av Arnljot Tveit, avdelingssjef ved Forskningsavdelingen og overlege ved Atrieflimmersenteret, Bærum sykehus, Vestre Viken og professor ved Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Tveit tok sin doktorgrad på elektrokonvertering av atrieflimmer, og har senere drevet forskning på forskjellige aspekter ved atrieflimmer. Han leder forskningsnettverket Norwegian Atrial Fibrillation Research Network – afib.no sammen med forsker Ingrid E. Christophersen og har omfattende forskningssamarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer som forsker på atrieflimmer. Atrieflimmersenteret ved Bærum sykehus utreder og behandler et stort antall pasienter med atrieflimmer.

atrieflimmer.no finansieres utelukkende av Arnljot Tveit, og mottar ikke økonomiske bidrag fra legemiddelindustri eller andre kommersielle aktører. Arnljot Tveit har heller ikke ellers noen relasjoner til legemiddelindustrien eller andre kommersielle aktører med interesser i behandling av atrieflimmer.