Atrieflimmer, trening og puls

Ved kronisk atrieflimmer (det vil si at atrieflimmeren er der hele tiden) er det vanlig at pulsfrekvensen varierer mye mer enn ved normal hjerterytme.

Mange med kronisk atrieflimmer har lav pulsfrekvens om natten, ofte kortvarig ned mot 30-40 pr. minutt, og gjerne med korte pauser i hjerterytmen av 2-3 sekunders varighet. På dagen er gjerne pulsfrekvensen høyere enn vanlig. Hvor høy pulsen er, varierer fra menneske til menneske, og mange trenger medisiner for å roe ned pulsen på dagen.

Når personer med normal hjerterytme trener, ser man vanligvis en jevn, gradvis stigning av pulsen etter hvert som man anstrenger seg mer og mer.

Når man har atrieflimmer oppfører pulsen seg annerledes ved trening. I stedet for en jevn, gradvis stigning i puls, ser man gjerne at pulsen fort stiger til godt over 100 pr. minutt selv ved små anstrengelser, før den gjerne flater ut litt. Ved store anstrengelser er det mange med atrieflimmer som opplever at pulsfrekvensen blir svært høy, ofte over 200 pr. minutt, hos noen opp til 240 pr. minutt.

Pulsfrekvensen opptrer altså veldig forskjellig ved kronisk atrieflimmer sammenlignet med normal hjerterytme. Mange som trener mye synes dette er frustrerende, fordi de ikke lenger kan basere seg på pulsmåling ved fysisk aktivitet slik som de gjorde tidligere.

Hvis hjertet ellers er friskt, tåler det vanligvis store variasjoner i pulsfrekvensen, og det er ikke holdepunkter for at det er skadelig at pulsen kortvarig kommer over 200 pr. minutt. Likevel anbefales bruk av fornuft, og det er antagelig spesielt viktig med oppvarming for personer med atrieflimmer.

Hvis man har annen hjertesykdom i tillegg til atrieflimmer kan det hende man må ta spesielle hensyn, og det anbefales derfor at man følger legens råd i det enkelte tilfellet.

Noen få har normal hjerterytme det meste av tiden, men får atrieflimmer når de anstrenger seg. De som har dette mønsteret bør ta hensyn til dette ved å ikke trene for hardt. Det er ofte god effekt av betablokker-behandling i slike tilfeller, men noen opplever at slik behandling reduserer fysisk kapasitet.