Elektrokonvertering

200410 Helkropp 5 ECVVed elektrokonvertering gir man ett eller flere strømstøt med to elektroder på brystkassen for å bryte atrieflimmeren og gi hjertet sjansen til å gjenoppta normal hjerterytme.

Det er økt risiko for hjerneslag etter elektrokonvertering, og det er derfor svært viktig med god blodfortynnende behandling i minst 3 uker før og 4 uker etterpå, ofte anbefales enda lengre behandling etter elektrokonvertering. Både warfarin (Marevan), dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) og edoxaban (Lixiana) kan brukes som blodfortynning før og etter elektrokonvertering.

Elektrokonvertering gjennomføres i full narkose, så man kjenner ingen smerter. Behandlingen gis vanligvis som dagbehandling, det vil si at man møter fastende på sykehuset om morgenen og kan reise hjem om ettermiddagen.

Over 90 % av dem som gjennomgår elektrokonvertering får normal hjerterytme umiddelbart etterpå, men dessverre er det svært mange som får tilbakefall av atrieflimmer allerede etter noen få dager til uker. Allerede etter to uker vil omtrent halvparten ha fått tilbakefall av atrieflimmer.

Enkelte medisiner kan bedre sjansene for å beholde normal hjerterytme etter elektrokonvertering. Mest effektiv til dette formål er amiodarone (Cordarone), men dette medikamentet kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige bivirkninger og brukes derfor med forsiktighet.

Det er høyere risiko for å få tilbakefall av atrieflimmer dersom en er overvektig, har søvnapne eller andre disponerende tilstander, og det er derfor ønskelig at man er på vei ned i vekt og får behandlet eventuelle andre disponerende tilstander i forbindelse med elektrokonvertering.

Er det noen som får komplikasjoner ved elektrokonvertering?

Mange får en lett hudforbrenning etterpå der hvor elektrodene var i kontakt huden, men den gir seg vanligvis i løpet av et døgns tid. Ellers er det svært sjelden med komplikasjoner til elektrokonvertering.

Noen får langsom hjerterytme umiddelbart etter elektrokonvertering, men dette går som regel over av seg selv i løpet av få minutter. Noen kan føle seg tungpustne og slitne de første dagene etterpå selv om hjerterytmen er blitt normal, og dette er som regel forbigående.

I ekstremt sjeldne tilfeller har det forekommet blodproppdannelse og hjerneslag etter elektrokonvertering, og det er derfor svært viktig med god blodfortynnende behandling før og etter elektrokonverteringen. Hvis legen ikke føler seg sikker på at den blodfortynnende behandlingen har vært god nok før elektrokonverteringen, kan det hende man velger å utsette prosedyren.