Mer enn 140 000 har fått påvist atrieflimmer i Norge

Forsker Lars Jøran Kjerpeseth og medarbeidere har undersøkt hvor mange som har fått påvist atrieflimmer i Norge i perioden 2004-2014. Ved årets slutt 2014 var det i Norge 4 040 198 personer som var 18 år eller eldre, hvorav 136 828 hadde fått påvist atrieflimmer. Det vil si at 3,4 % av den voksne befolkning hadde fått påvist atrieflimmer. Av de som hadde fått påvist atrieflimmer var 55 440 kvinner (41%) og 81 388 menn (59%).

Forekomsten av atrieflimmer steg betydelig med alderen, slik at blant dem under 50 års alder var det mindre enn 1 % som hadde atrieflimmer, mens det i aldersgruppen over 90 år var 25 % som hadde atrieflimmer. Menn hadde høyere forekomst av atrieflimmer på alle alderstrinn. Blant menn som var 65 år og eldre hadde 16 % atrieflimmer, mens tilsvarende tall for kvinner var 10 %.

Antallet voksne i Norge med alder 18 år og eldre er i 2020 økt til 4 248 972, og hvis vi fortsatt regner med at 3,4 % av disse har atrieflimmer tilsvarer det mer enn 143 000 personer.

Dette er vel og merke personer som har fått dokumentert atrieflimmer. I tillegg kommer et betydelig antall som har atrieflimmer, men som enda ikke har fått påvist det.

Funnene er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Heart.