Ablasjon

Hos pasienter med svært plagsom atrieflimmer, kan det være aktuelt med ablasjonsbehandling. Dette innebærer at man går inn med ledninger til hjertets venstre forkammer og varmer opp (radiofrekvensablasjon) eller fryser ned (kryoablasjon) områder i forkammerveggen for å hindre atrieflimmeren å oppstå og bre seg.

Ablasjonsbehandling er mest egnet hvis atrieflimmeren bare kommer i perioder og går over av seg selv. Hvis atrieflimmeren er vedvarende er resultatene ved ablasjon dårligere.

I Norge utføres ablasjonsbehandling ved

  • Rikshospitalet (Oslo)
  • LHL-sykehuset Gardermoen (Oslo)
  • Haukeland sykehus (Bergen)
  • St. Olavs Hospital (Trondheim)
  • Universitetssykehuset i Tromsø

Alternativt kan behandlingen skje i utlandet.

Forberedelser til ablasjon

Hvordan foregår selve ablasjonen?

Hvordan skal jeg forholde meg etter ablasjonen?

Er det noen som får komplikasjoner ved ablasjon mot atrieflimmer?