Tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering

Persisterende (vedvarende) atrieflimmer kan stoppes meget effektivt med ett eller flere strømstøt mot brystveggen (elektrokonvertering) i narkose. Mer enn 90 % får tilbake normal hjerterytme rett etter slike strømstøt.

Imidlertid får nesten halvparten tilbakefall av atrieflimmer i løpet av de første to ukene etter elektrokonverteringen. To av tre får tilbakefall i løpet av 6 måneder.

Risikoen for tilbakefall av atrieflimmer er spesielt høy hvis atrieflimmeren har vært vedvarende i mange år. De som er svært overvektige har også høy risiko for tilbakefall av atrieflimmer.

Hvis man gir enkelte hjertemedisiner før og etter elektrokonvertering kan man øke sjansen for å beholde normal hjerterytme. Den mest effektive medisin til dette formål er amiodarone (Cordarone®), som reduserer risikoen for tilbakefall med 50 %. Flekainid (Tambocor®) reduserer risiko for tilbakefall med 35 %, men kan bare brukes hos pasienter med helt frisk hjertemuskel.

Betablokkere og dronedarone (Multaq®) har også en svak forebyggende effekt mot tilbakefall, og reduserer risiko for tilbakefall med ca. 15 %.