Hva er atrieflimmer?

Vanligvis styres hjerterytmen av den såkalte sinusknuten, som sender en synkronisert impuls ut til begge forkamre i hjertet. Dette gjør at hjertets to forkamre trekker seg sammen regelmessig og pumper blod inn i hovedkamrene like før hovedkamrene trekker seg sammen. På den måten fylles hovedkamrene godt med blod som så pumpes ut i kroppen.

Atrieflimmer (forkammerflimmer) betyr at hjertets to forkamre ikke trekker seg sammen regelmessig slik de normalt skal. Ved atrieflimmer er det et ”elektrisk kaos” i forkamrene som undertrykker sinusknuten og gjør at forkamrene står og ”flimrer”, og i praksis nærmest står stille. Samtidig er det helt tilfeldig hvilke elektriske impulser som ledes videre fra forkamrene over til hovedkamrene, og det gjør at hovedkamrene slår uregelmessig. Fordi forkamrene ikke pumper blod inn i hovedkamrene like effektivt som ved normal hjerterytme, kan hjertet miste litt av pumpekraften, ofte 10-20 %.

Hvordan merker man at man har atrieflimmer?

Hva er årsaken til atrieflimmer?

Hvem får atrieflimmer?