Behandling

Når legen påviser atrieflimmer hos en pasient, er det viktig at legen tar stilling til om det skal gis blodfortynnende behandling, og om det er aktuelt med annen behandling av  atrieflimmeren.

Nedenfor finner du informasjon om blodfortynnende behandling, behandling av selve atrieflimmeren, og en oversikt over medisiner som er vanlige å bruke ved atrieflimmer.

  1. Blodfortynnende behandling
  2. Behandling av selve atrieflimmeren
  3. Medisiner som er vanlig å bruke ved atrieflimmer