Blodfortynnende medisin og operasjoner

Når man bruker blodfortynnende medisin på grunn av atrieflimmer er det viktig at man ikke tar for lang pause i medisineringen i forbindelse med operasjoner.

Overlege Marius Myrstad ved Bærum sykehus har nylig skrevet en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening der han forteller om to pasienter som har fått hjerneslag i forbindelse med pause i den blodfortynnende behandlingen.

Råd om hvordan blodfortynnende medisin bør brukes i forbindelse med operasjoner finner du her.