Reduseres risikoen for hjerneslag hvis man får tilbake normal hjerterytme?

En skulle tro at pasienter med atrieflimmer som får tilbake normal hjerterytme, for eksempel etter elektrokonvertering eller ablasjon, reduserer risikoen for hjerneslag.

Lege og doktorgradsstipendiat Anja Wiedswang Horjen ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, har undersøkt levringsfaktorer i blodet hos pasienter med atrieflimmer og sammenlignet med personer uten atrieflimmer.

Pasienter med atrieflimmer hadde, som forventet, høyere nivåer av levringsfaktorer enn personer med normal hjerterytme.

Litt overraskende fant Horjen at pasienter som var vellykket elektrokonvertert og beholdt normal hjerterytme etterpå, fortsatt etter 6 måneder hadde forhøyede nivåer av levringsfaktorer. Nivåene av levringsfaktorene var faktisk helt uendret, selv om pasientene hadde hatt normal hjerterytme i 6 måneder.

Dette tyder på at risikoen for hjerneslag kan være forhøyet, selv om man lykkes i få tilbake normal hjerterytme. Mange pasienter får derfor råd om å fortsette med blodfortynnende behandling, selv om man har fått tilbake normal hjerterytme etter elektrokonvertering eller ablasjon.

Resultatene av forskningsarbeidet er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Thrombosis Journal.