Resultater fra den danske LOOP-studien er publisert

En implanterbar loop-recorder (ILR) legges inn under huden via et lite snitt, og kan ligge der i flere år.

ILR er en liten elektronisk «datachip» som legges under huden over hjertet, og registrerer hjerterytmen kontinuerlig i opptil 3 år. ILR’en gir varsel til legen hvis det registreres atrieflimmer.

Resultatene fra den store «LOOP-studien» i Danmark ble presentert på den europeiske hjertekongressen 29. august 2021. I denne studien undersøkte man om bruk av en «implanterbar looprecorder», forkortet «ILR», kunne avdekke atrieflimmer tidligere enn med ordinære metoder, og derved forhindre hjerneslag.

I LOOP-studien fikk 1501 personer over 70 års alder tilbud om en slik ILR, mens 4503 personer ble fulgt opp som kontrollgruppe uten ILR. Atrieflimmer ble påvist hos så mange som 32 % av dem som hadde ILR, mens det i kontrollgruppen ble påvist atrieflimmer med «vanlige» metoder hos 12 %.

Det var altså nesten 3 ganger så mange som fikk avdekket atrieflimmer blant de som fikk en ILR. De som fikk påvist atrieflimmer ble anbefalt blodfortynnende medisin, og de aller fleste som fikk anbefalt dette fulgte anbefalingen.

Det ble litt færre hjerneslag i den gruppen som fikk ILR enn i kontrollgruppen, men forskjellen var så liten at forskerne selv stiller et spørsmålstegn ved om det er hensiktsmessig å lete etter atrieflimmer på denne måten, og om det er riktig å gi blodfortynnende medisin til alle personer som får påvist atrieflimmer med ILR.

Hovedresultatene av LOOP-studien er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet. Det vil komme flere detaljer etter hvert, blant annet om det er spesielle grupper av personer som kan ha nytte av ILR for å avdekke atrieflimmer.