Gir Omega-3 tilskudd økt risiko for atrieflimmer?

Tidligere har man trodd at tilskudd av Omega-3 fettsyrer kunne virke beskyttende mot atrieflimmer, selv om det ikke har vært vist sikkert i vitenskapelige studier. Nye forskningsresultater antyder imidlertid at tilskudd av Omega-3 fettsyrer tvert i mot kan øke risiko for atrieflimmer.

I den store OMEMI studien som er gjennomført i Norge, inkluderte man pasienter mellom 70-82 år som nylig hadde gjennomgått hjerteinfarkt. Halvparten av pasientene fikk Omega-3 tilskudd, mens den andre halvparten fikk placebo. Hensikten var å undersøke om Omega-3 tilskudd kunne redusere risiko for død eller forverret hjertesykdom de neste to årene. Man fant ingen effekt på risiko for død eller hjertesykdom, men litt overraskende fant man at nesten dobbelt så mange i Omega-3 gruppen fikk atrieflimmer sammenlignet med gruppen som fikk placebo. Antallet som fikk atrieflimmer var totalt sett lavt, så forskjellene kan ha vært tilfeldige. Resultatene er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Circulation.

I et annet og enda større forskningsprosjekt, REDUCE-IT, undersøkte man på lignende vis effekten av høye doser Omega-3-tilskudd til personer med etablert hjerte-karsykdom eller risikofaktorer for hjerte-karsykdom. I denne studien fant man at Omega-3 tilskudd ga redusert risiko for død og hjertesykdom, men fant også her en økt risiko for atrieflimmer blant dem som fikk Omega-3 tilskudd. Resultatene fra REDUCE-IT studien ble publisert i New England Journal of Medicine.

Resultatene når det gjelder atrieflimmer var overraskende, og gjør at forskerne kanskje må se på effektene av Omega-3 tilskudd på ny når det gjelder risiko for atrieflimmer.