Ablasjon eller ikke mot atrieflimmer?

Dette var ett av temaene da landets hjerteleger møttes til «Kardiologisk Høstmøte» denne uken.

Norge er nå et av de land i Europa som gjør flest ablasjoner i forhold til folketallet.

Det er enighet om at ablasjonsbehandlingen ikke er en kurativ behandling, det vil si at den ikke helbreder atrieflimmersykdommen. Ablasjon kan minske symptomer eller i beste fall fjerne symptomene helt, i hvert fall for en periode. Mange trenger to eller tre behandlinger for å oppnå dette.

Man oppnår best resultat hos pasienter som veksler mellom atrieflimmer og normal hjerterytme, mens resultatene er langt dårligere hos dem som har atrieflimmer hele tiden.

I og med behandlingen ikke helbreder atrieflimmersykdommen vil man i hovedsak tilby behandlingen til pasienter som har betydelige plager, og fortrinnsvis til pasienter som veksler mellom normal hjerterytme og atrieflimmer.

Les mer om ablasjon her.