Forberedelser til ablasjon

Det er svært viktig med riktig blodfortynnende behandling i minst 4 uker før og minst 3 måneder etter ablasjon mot atrieflimmer for å hindre hjerneslag. Både warfarin (Marevan), dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) og edoxaban (Lixiana) kan benyttes ved ablasjon.

Det er høyere risiko for å få tilbakefall av atrieflimmer dersom en er overvektig, har søvnapne eller andre disponerende tilstander, og det er derfor ønskelig at man er på vei ned i vekt og får behandlet eventuelle andre disponerende tilstander før ablasjonsbehandling.

Kort tid før ablasjonen vil man få undersøkt hjertets venstre forkammer i detalj, enten ved en ultralydundersøkelse der man stikker en slange ned i spiserøret, eller ved en spesiell røntgenundersøkelse. Denne undersøkelsen bestilles av det sykehus som skal gjøre ablasjonen.