Hva er årsaken til atrieflimmer?

Atrieflimmer utløses ofte av elektriske impulser fra lungevenene (blodårene som fører blod fra lungene tilbake til hjertet). Forkamrene må være mottakelige for disse impulsene hvis atrieflimmer skal oppstå. Det forekommer betennelse og arrvev i forkammerveggen ved atrieflimmer, men man vet ikke sikkert om dette er årsaken til atrieflimmer eller kommer som en konsekvens av atrieflimmeren.

Når atrieflimmer oppstår, har forkamrene lett for å utvide seg. Dette har vist seg uheldig, fordi utvidelse av forkamrene igjen disponerer for atrieflimmer. På denne måten kommer en lett inn i en ond sirkel der atrieflimmeren forsterker seg selv og blir kronisk.