Hva er årsaken til atrieflimmer?

200229 Hjerte 8

Atrieflimmer utløses ofte av uønskede elektriske impulser fra lungevenene, blodårene som fører blod fra lungene tilbake til hjertet. Vanligvis er det 4 lungevener, og disse munner ut i venstre forkammer.

Forkamrene må være mottakelige for disse elektriske impulsene hvis atrieflimmer skal oppstå.

Det forekommer betennelse og arrvev i forkammerveggen ved atrieflimmer, men man vet ikke sikkert om dette er årsaken til atrieflimmer eller kommer som en konsekvens av atrieflimmeren.

Når atrieflimmer oppstår, har forkamrene lett for å utvide seg. Dette har vist seg uheldig, fordi utvidelse av forkamrene igjen disponerer for atrieflimmer. På denne måten kommer en lett inn i en ond sirkel der atrieflimmeren forsterker seg selv og blir kronisk.