Komplikasjoner ved ablasjon

Komplikasjoner ses hos 2-5 % av pasientene som gjennomgår ablasjonsbehandling mot atrieflimmer.

Hjerneslag er en fryktet komplikasjon, og kan skyldes levering av blod der man har brent eller frosset skader i forkammerveggen. Hvis man bruker riktig blodfortynnende behandling er dette svært sjelden. Man kan være uheldig å brenne hull på hjerteveggen, slik at det kommer blod ut i hjerteposen. Det kan være dramatisk, men alle som gjør ablasjon er forberedt på at det kan skje, og har rutiner for hvordan det håndteres. Tidligere forekom det av og til innsnevring av lungevenene (blodårene som kommer med blod fra lungene inn i venstre forkammer) etter ablasjon, men det er svært sjelden med de metoder man nå bruker. Tidligere så man også at det kunne dannes åpning mellom hjertets forkammer og spiserøret (fistel) etter ablasjon, og det var dødelig. Dagens metoder er tilpasset for å unngå slike komplikasjoner.

Mindre alvorlige komplikasjoner forekommer hyppigere, blant annet at man får blødninger i lysken der man har stukket inn ledningene. Dette går som regel over av seg selv. Etter ablasjonen kan man få andre hjerterytmeforstyrrelser enn atrieflimmer, som gjerne skyldes elektriske forstyrrelser der man har brent eller frosset. For de fleste kan disse være bagatellmessige, men for noen kan de være plagsomme. Noen opplever at de får hurtigere puls etter ablasjon selv om hjerterytmen er normal, og dette kan skyldes at man har påvirket det «autonome nervesystemet» som styrer pulsfrekvensen. For noen få kan dette være besværlig.