Blodfortynnende behandling

Ved atrieflimmer kan det dannes blodpropper i hjertets venstre forkammer, som kan løsne og følge blodstrømmen til hjernen og gi hjerneslag.

Riktig blodfortynnende behandling kan effektivt hindre dannelsen av blodpropper i forkammeret, og bør derfor gis til de fleste pasienter med atrieflimmer. Unntaket er pasienter med atrieflimmer som er yngre enn 65 år som ellers er friske og har normalt blodtrykk. Hos disse er risikoen for å få hjerneslag så lav at man ikke finner det riktig å gi blodfortynnende behandling. Hvis det skal gjøres elektrokonvertering eller ablasjon må imidlertid også slike pasienter ha blodfortynnende behandlig.

Tidligere var warfarin (Marevan) den mest brukte blodfortynnende medisinen ved atrieflimmer, men denne behandlingen krevde nøye oppfølging med regelmessige blodprøver for å sikre at blodet var passe tynt (INR-prøver).

Nå brukes vanligvis enten dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) eller edoxaban (Lixiana) som blodfortynnende medisin ved atrieflimmer, og disse er like effektive som warfarin. Fordelen med disse er at en kan ta fast daglig dose og ikke trenger å måle INR i blodprøver. Risiko for hjerneblødning er også lavere med disse medikamentene enn med warfarin.

Acetylsalisylsyre (Albyl-E) er mindre effektivt til å forebygge hjerneslag ved atrieflimmer, og brukes nå hos atrieflimmerpasienter kun hvis man har andre grunner til å bruke dette.

Tips om hva man skal gjøre med blodfortynnende medisin i forbindelse med operasjoner finner du her.