150 000 med atrieflimmer i Norge

Det antas at så mange som 150 000 har atrieflimmer i Norge, men 50 000 av disse vet ikke at de har atrieflimmer. De som har atrieflimmer uten å vite om det kan ha økt risiko for hjerneslag.

Dette dilemmaet er bakgrunnen for at mange forskere nå tester ut forskjellige metoder for å påvise atrieflimmer hos personer der dette ikke er kjent.

I Sverige pågår et stort forskningsprosjekt blant 75-åringer (STROKESTOP-studien), der en ved hjelp av såkalt «tommel-EKG» har påvist atrieflimmer hos mange som ikke var klar over at de hadde det. De som fikk påvist atrieflimmer fikk anbefalt blodfortynnende behandling for å beskytte mot hjerneslag, og deltagerne følges nå videre for å se hvor mange hjerneslag en kan hindre på denne måten.

En lignende studie pågår i Norge blant 65-åringer som deltar i Akershus hjerteundersøkelse 1950.

I Danmark pågår også et lignende prosjekt, der man i stedet bruker en liten «loop-recorder» som legges under huden og kan registrere hjerterytmen i 2-3 år. Prosjektet heter LOOP-studien og vil gi viktig ny kunnskap om forekomst av ukjent atrieflimmer hos eldre.