Deltagere søkes til forskningsprosjekt om atrieflimmer

Det pågår nå et forskningsprosjekt ved Bærum sykehus der man undersøker effekter av to vanlig brukte medisiner til å redusere pulsfrekvensen ved kronisk atrieflimmer.

Prosjektet kalles RATAF II (Rate Control in Atrial Fibrillation II).

Det er en forutsetning for deltagelse at man har kronisk atrieflimmer, det vil si at man har atrieflimmer hele tiden. I studien undersøkes blant annet hjertefunksjon og fysisk kapasitet med måling av maksimalt oksygenopptak før og under behandling. Deltagelse i studien varer i ca. 6 mnd.

Alle undersøkelser gjøres ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus. Mer informasjon om prosjektet finnes på helsenorge.no. Interesserte kan også kontakte lege/stipendiat Katrine Enge eller forskningssykepleier Sophia Onarheim på telefon 67 80 98 57.

160627-rataf-ii-sykling-justert-crop-1920Måling av maksimalt oksygenopptak i RATAF II prosjektet. Forskningssykepleier Sophia Onarheim (i midten) og lege/stipendiat Katrine Enge (til høyre) gjør undersøkelsene.