Screening for atrieflimmer

Vi vet ikke sikkert hvor mange som har atrieflimmer i Norge, men minst 100 000 har en kjent diagnose. I tillegg kan så mange som 50 000 ha atrieflimmer uten å vite om det.

«Stum» eller ukjent atrieflimmer er et tema som vies mye oppmerksomhet innen internasjonal hjerteforskning. Men hvorfor skal man oppdage atrieflimmer dersom man har få eller ingen symptomer? Hvert år får 15000 nordmenn hjerneslag. Opptil 5000 av disse kan være forårsaket av hjerteflimmer. I et hjerte med hjerteflimmer kan det bli dannet blodpropper som transporteres til hjernen, og disse kan forårsake et hjerneslag. Denne gruppen pasienter kan tilbys blodfortynnende medisiner, noe som reduserer risikoen for hjerneslag betydelig.

TommelEKG_illustrasjon_liten
«Tommel-EKG»

I Akershus hjerteundersøkelse 1950 ble 1500 deltakere undersøkt med et såkalt «tommel-EKG», i et forsøk på å avdekke ukjent atrieflimmer. «Tommel-EKG»-apparatet er litt større enn en mobiltelefon, og hjerterytmen kan enkelt registreres ved hjelp av tomlene. Alle ble spurt om å registrere hjerterytmen sin morgen og kveld i 2 uker, og ellers dersom de hadde hjertebank eller andre symptomer.

Resultatene fra denne screening-undersøkelsen ble nylig publisert i det anerkjente europeiske hjertetidsskriftet Europace, og viste at ca. 1 % i denne gruppen hadde ukjent atrieflimmer.

Berge_profil-1-liten
Lege og stipendiat Trygve Berge

Basert på dagens kunnskap er det fornuftig å anbefale alle over 65 år å lære seg å kjenne på sin egen puls, eller få undersøkt hjerterytmen sin hos lege. Er pulsen ujevn, kan man gå videre med en EKG-undersøkelse, enten hjemme over tid, eller ved en enkel undersøkelse hos lege.

Lege og stipendiat Trygve Berge ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, er førsteforfatter på artikkelen om screening for atrieflimmer. Artikkelen er skrevet i samarbeid med 10 medforfattere fra Bærum sykehus og Akershus universitetssykehus.