Forskningsprosjekt om atrieflimmer hos «supermosjonister»

Birkebeinere og andre sprekinger med atrieflimmer kan nå delta i et nytt og spennende forskningsprosjekt. Studien NEXAF Detraining har som mål å undersøke hvordan ulik treningsintensitet påvirker sykdomsforløpet hos idrettsutøvere med hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer.

Det er godt kjent at det er overhyppighet av hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer hos personer som har drevet med hard utholdenhetstrening over mange år, men man har lite kunnskap om sykdomsforløp, sykdommens betydning og behandling av atrieflimmer hos denne gruppen. Etter at diagnosen atrieflimmer er stilt, har det vært vanlig å anbefale utøverne å redusere treningsintensiteten («detraining»). Dette er ofte ikke i tråd med hva utøverne selv ønsker og mange leger er i tvil om hvordan de skal håndtere råd og anbefalinger om trening hos denne gruppen atrieflimmer-pasienter. I NEXAF Detraining-studien undersøker man om redusert treningsintensitet i 16 uker kan redusere mengden atrieflimmer hos utholdenhetsutøvere med anfallsvis atrieflimmer.

Alle deltakerne får implantert en liten monitor under huden, som registrerer hjerterytmen kontinuerlig og kartlegger atrieflimmer gjennom hele studieperioden. Studiedeltakerne får utdelt treningsklokker for registrering av treningsintensitet. Alle deltakere undersøkes med ultralyd av hjertet, blodprøver og testing av kondisjon (maksimalt oksygenopptak) ved studiens start og slutt. Undersøkelsene utføres ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus utenfor Oslo eller ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Du kan lese mer om forskningsprosjektet på www.nexaf.no/detraining. Dersom du ønsker å delta i studien, kan du ta kontakt med forskerne via et kontaktskjema på denne hjemmesiden.