«Pulsed Field Ablation» – ny og lovende metode for ablasjon av atrieflimmer

Radiofrekvensablasjon av atrieflimmer, der man via en ledning (i grønt) anlegger punkter med vevsskade (røde prikker) i venstre forkammer ved oppvarming. Ved den nye metoden «Pulsed field ablation» bruker man i stedet «pulser» med et sterkt elektrisk felt til å skade vevet.

Tradisjonelt har man ved ablasjon av atrieflimmer brukt enten oppvarming (radiofrekvensablasjon) eller nedkjøling (cryoablasjon).

En helt ny metode er nå under utvikling, der man i stedet for oppvarming eller nedkjøling av forkammerveggen gir serier med korte «pulser» med et sterkt elektrisk felt til å skade vevet.

På denne måten kan en oppnå ønsket vevsskade uten oppvarming, og unngå skader på omkringliggende vev. Denne metoden kalles «Pulsed Field Ablation», og foreløpige resultater tyder på at denne metoden kan gi minst like gode resultater og færre komplikasjoner.

Det pågår nå en rekke forskningsprosjekter for å undersøke om de lovende resultatene så langt kan overføres til vanlig klinisk praksis.