Kan atrieflimmer behandles med pacemaker?

Mange lurer på om atrieflimmer kan behandles med en pacemaker. En pacemaker er en liten impulsgenerator som legges under huden like under kravebenet, og kobles til hjertet med ledninger via blodårer inne i brystkassen.

Vanligvis brukes en pacemaker som «reservegenerator» hos pasienter der hjertets egenrytme er for langsom. Pacemakeren gir da elektriske impulser til hjertet med en frekvens som passer. Pacemakeren kan reagere på bevegelse slik at pulsen øker når man driver fysisk aktivitet.

De fleste med atrieflimmer har høyere puls enn normalt, og pacemaker er derfor lite nyttig for de aller fleste med atrieflimmer. Noen få pasienter med atrieflimmer har imidlertid for langsom egenrytme, og for disse kan pacemaker være et godt hjelpemiddel.

Hos pasienter med svært høy puls der man ikke får ned pulsen ved medisiner, eller der man har mislykkes med vanlig ablasjon mot atrieflimmer, velger man i sjeldne tilfeller å først legge en pacemaker, og deretter kappe av hjertets ledningssystem. Pasientene får da regelmessig puls styrt av pacemakeren, mens forkamrene fortsatt «flimrer» for seg selv. Mange pasienter opplever bedre livskvalitet etter slik behandling, men man anser det som en «siste utvei», fordi man kapper hjertets ledningssystem permanent, og derfor vanligvis blir helt avhengig av pacemakeren.