Atrieflimmerforskere slår seg sammen i forskernettverk

Helse Sør-Øst har gitt økonomisk støtte til etablering av et nettverk for atrieflimmerforskere. Forskerne Arnljot Tveit og Ingrid Elisabeth Christophersen ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus skal lede nettverket.

Hensikten med nettverket er å øke samarbeidet om forskning på atrieflimmer, og bidra til flere og bedre forskningsprosjekter. Forskerne skal lære av hverandre og dele kunnskap, blant annet ved utveksling nasjonalt og internasjonalt.

En rekke forskere i Norge, Europa og USA vil delta i forskernettverket.