Snorkesyke kan gi atrieflimmer

Mange har kortvarige pustestopp om natten, såkalt «søvnapne», som gir redusert søvnkvalitet og unormal tretthet om dagen.

Søvnapne kan medføre høyt blodtrykk, og hos noen kan det utløse atrieflimmer. Man bør derfor være oppmerksom på tegn til søvnapne hos pasienter med atrieflimmer.

Søvnapne kan hos mange behandles vellykket med maskebehandling som sørger for at det hele tiden er overtrykk i luftveiene, såkalt CPAP-behandling. Hvis man er overvektig kan også vektreduksjon hjelpe.

Vellykket CPAP-behandling (og vektreduksjon hvis man er overvektig) kan gi bedre livskvalitet, lavere blodtrykk og mindre risiko for å utvikle atrieflimmer.