Mange med atrieflimmer i Akershus

I Akershus hjerteundersøkelse 1950 deltar totalt 3 706 kvinner og menn fra Akershus fylke født i 1950. Deltagerne i undersøkelsen var mellom 63 og 65 år da de ble undersøkt første gang, og det viste seg at 121 av 1899 menn hadde atrieflimmer (6.4 %), mens 44 av 1807 kvinner hadde atrieflimmer (2.4 %). Det er høyere forekomst enn tidligere påvist i tilsvarende undersøkelser.

Trygve Berge liten
Lege og stipendiat Trygve Berge

Resultatene ble nylig publisert i det britiske medisinske tidsskriftet BMJ Open. Lege og stipendiat Trygve Berge ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus har skrevet artikkelen sammen med medarbeidere på Bærum sykehus og Akershus universitetssykehus.

Mer om artikkelen og Akershus hjerteundersøkelse 1950 på prosjektets hjemmeside ace1950.no.