Ny forskning på arvelighet og trening ved atrieflimmer

Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus gjennomfører en rekke forskningsprosjekter om atrieflimmer i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Et av disse, Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF), inviterer personer fra hele landet som har fått påvist atrieflimmer før fylte 50 år til en studie av arvefaktorer som kan ha betydning for utvikling av atrieflimmer. Du finner mer informasjon på prosjektets hjemmeside genaf.no.

I disse dager starter tre forskningsprosjekter i The Norwegian Exercise and Atrial Fibrillation Initiative (NEXAF). Disse prosjektene undersøker sammenhengen mellom trening og atrieflimmer med forskjellig tilnærming. Mer informasjon på hjemmesiden nexaf.no.