Kjønnsforskjeller ved atrieflimmer

Atrieflimmer er vanligere hos menn enn hos kvinner i alle alderstrinn, og i Norge fant man i 2014 at 81 000 (4 %) av alle voksne menn og 55 000 (2.7 %) av alle voksne kvinner hadde atrieflimmer.

Flere forhold kan bidra til at atrieflimmer er sjeldnere hos kvinner, blant annet hormonelle forhold og forskjeller i hjertets elektriske egenskaper. Kvinner har også mindre kroppstørrelse enn menn, med tilsvarende mindre hjerte, og dette kan gjøre kvinner mindre utsatt for atrieflimmer. Store mennesker med dertil hørende store hjerter får lettere atrieflimmer, og man antar at dette har særlig sammenheng med størrelsen på hjertets venstre forkammer.

Selv om det er færre kvinner med atrieflimmer, har kvinner med atrieflimmer ofte mer plagsomme eller atypiske symptomer, dårligere livskvalitet og flere komplikasjoner til atrieflimmer enn menn har.

Likevel viser det seg at menn i større grad får tilbud om avansert rytmekontrollerende behandling, blant annet med elektrokonvertering og ablasjon. Kvinner får oftere «enklere» frekvenskontrollerende behandling. Lignende kjønnsforskjeller finnes også for andre hjertesykdommer.

Atrieflimmer er til en viss grad arvelig, og det viser seg at man har større risiko for å få atrieflimmer hvis mor har atrieflimmer enn hvis far har atrieflimmer.